U našem voznom parku za sada se nalaze dizel električne lokomotive proizvodnje ČKD Prag raspona snage od 552 do 998 KW (720 do 1.300 KS). Sve lokomotive imaju upotrebnu dozvolu za saobraćaj na prugama R. Srbije te mogu raditi vuču vozova na otvorenoj pruzi, dostavu na industrijske koloseke, manevru u stanicama i krugu preduzeća i to bez ikakvih ograničenja.  Odlikuje ih visoka pouzdanost, unificiranost delova i opreme, jednostavno rukovanje i održavanje, kao i niska potrošnja goriva i maziva. Osnovne tehničke i vučne karakteristike po serijama su: